{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/vlemrs5d7%2Fup%2F5fe2675e17096_1920.png","height":"45"}
 • HOME
 • 회사소개
 • PROJECT
 • 계획안
 • ABOUT
 • {"google":["Raleway","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"txt","text":"Hsplan Architects","font_size":20,"font_weight":"bold","font_family_ko":"Nanum Barun Pen","font_family_en":"Raleway","color":"#000000","letter_spacing":0}
 • HOME
 • 회사소개
 • PROJECT
 • 계획안
 • ABOUT
 • Starbucks

  상도역점


  (주)에이치에스플랜건축사사무소는 스타벅스 코리아 공식 지정 협력업체입니다.

   

  Starbucks

  상도역점 

   

              서울시 동작구 상도1동 666-5

              대지면적 : 158.10㎡

              연면적 : 366.07㎡

              지상 4층
   

               기존 건폐율 활용을 위해 리모델링으로 설계하였으나

             안전에 대한 동작구청 입장 및 시공성 및 시공비를 재고하여 

             신축설계로 변경 

               

   

  Studies

  Interior

  {"google":["Raleway","Roboto","Mada"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Barun Pen","Jeju Gothic"]}{"google":["Raleway","Roboto","Mada"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Nanum Barun Pen","Jeju Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic","Jeju Gothic"]}